Disclaimer

De informatie op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie niet volledig zijn, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of onjuistheden bevatten.

 

Rechten

De eigenaar van deze site, triptic bv, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal de eigenaar aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

 

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door de eigenaar gecontroleerd en de eigenaar wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. De eigenaar behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto's en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. De eigendomsrechten berusten bij de eigenaar of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. De eigenaar behoudt al haar rechten voor.

 

Privacy beleid

Gegevens die u op deze website invult of heeft ingevuld, zullen worden opgenomen in de siteadministratie, die wordt gehouden door triptic bv, postbus 4279, 5604 EG Eindhoven.

 

triptic zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. De gegevens van u als deelnemer worden in de administratie opgenomen met het doel om met u te kunnen communiceren indien dit voortvloeit uit uw gebruik van de website. Ook worden uw gegevens gebruikt voor statistische doeleinden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.

 

Op de website staan diverse links naar websites van derden. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van die aanbieders.

Copyright © triptic bv. Alle rechten voorbehouden. Copyright | Disclaimer